Udžbenici sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Lidija Šuman

Uvod u znanost o laboratorijskim životinjama

Sadržaj

Uvod

Laboratorijske životinje

Tabela

Održavanje laboratorijskih životinja

Osnove genetike laboratorijskih životinja

Mutirane laboratorijske životinje

Serije genetički specijaliziranih sojeva

Transgeničke laboratorijske životinje

Etički pristup laboratorijskim životinjama

Laboratorijske životinje u Hrvatskoj

Hrvatsko društvo za znanost o laboratorijskim životinjama

Etički kodeks Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama

Pojmovnik

Biografija autorice

Kontakt

E-mail:  lsuman@biotech.uniri.hr

mob. 091 721 0402